عملیات درختکاری در روز جهانی محیط زیست با حضور استادان دانشگاه صنعتی شریف

همزمان با نصب تابلو سردر پردیس پژوهش و فناوری در ماه مبارک شعبان و روز جهانی محیط زیست همراه با گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف در محل پروژه پردیس به منظور کاشت درختانی از هزاران درختی که در این مجموعه به بار خواهد آمد گرد هم جمع شدیم تا هریک با دستان خود درختی به نام خود در این مجموعه بکارند، باشد که شاهد پیشرفت روز افزون این پروژه باشیم .

 


 


 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus