نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان

با برگزاری نمایشگاه دستاورد های دانش بنیان در دانشگاه صنعتی شریف پردیس پژوهش و فناوری نیز با برپایی غرفه ای آماده ارائه توضیحات در مورد پروژه  می باشد .هدف از ایجاد این غرفه آشنایی  تمامی عزیزان با دستاورد های جدید دانشگاه و  حرکت به سوی تکنولوژی برتر می باشد . همچنین در این نمایشگاه  آماده دریافت همفکری و همیاری تمامی نخبگان و خیرین عزیز می باشیم.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus