شروع عملیات درختکاری

عملیات درختکاری و محوطه سازی از ابتدای سال 1393 با همیاری خیرین عزیز در سه نقطه از زمین آغاز گردیده است .امید است با تلاش روز افزون به زودی شروع عملیات دیوار کشی ، خیابان کشی و ساخت ساختمان مرکزی نیز  پایه ریزی گردد .

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus