طرح گسترش دانشگاه

طرح توسعه دانشگاه صنعتی شریف در زمینی به مساحت تقریبی 42 هکتار درقالب پردیس پژوهش و فنآوری به منظورارتقای کمی وکیفی دوره های تحصیلات تکمیلی و پسا دکتری و پژوهشهای کاربردی-بنیادی-فنّاورانه از ابتدای سال 1392 آغاز شده است.فعّال نمودن این طرح بزرگ برای آیندگان تنها با اتّکا به منابع دولتی در شرایط موجود امری بس دشوار، طولانی مدّت، و دور از انتظار خواهد بود. ازاین رو بر آن شدیم تا از عموم خیّرین، دوستداران، دانش آموختگان، اساتید، و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف درخواست مساعدت نماییم تا در شروع و ادامه کار خدمتگذاران خود را همراهی نمایند.
 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus