اسامی خیرین

به یمن پروردگار متعال و همیاری تمامی خیرین طرح توسعه دانشگاه پروژه پردیس پژوهش و فناوری در حال پیشرفت روز افزون می باشد در این راستا به منظور قدردانی از تمامی عزیزانی که تا این لحظه ما را در این طرح حمایت کرده اند ،اسامی تمامی خیرین  بر روی دیواره های تالار سپید به عنوان نمادی از بزرگداشت این افراد حکاکی شده است.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus