نمایی از امکانات زمین پردیس

در سال اخیر پروژه پردیس پژوهش و فناوری پیشرفت روز افزونی داشت که از جمله آن می توان به احداث تالار سپید، زمین والیبال، پارکینگ و سایر خدمات فرهنگی و رفاهی اشاره کرد،که تمامی این پیشرفت ها را مدیون حمایت های مالی تمامی خیرین طرح توسعه دانشگاه می باشیم، با امید به پویایی بیشتر در سال جدید

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus